Ställ din fråga här: 

 

 

1.  Det räcker väl om man dränerar huset runt om för att få bort fukten i källaren ?
Nej. Du har ett ständigt ångtryck från jordens inre som även finns under betongplattan.
2.  Hur mycket ström drar ventilationsanläggningen ?
Storleken på fläkten avgör energiförbrukningen. Normalfall ca 35-70 watt/timma.
3.  Måste fläkten alltid vara på ?
Ja. Året runt tar sig ångtrycket uppåt.
4.  Ser man om man har mögel eller syns det inte ?
Både ja och nej. En del arter måste man ha mikroskop för att se.
5.  Kan jag lägga in den gamla parketten på det nya undergolvet ?
Nej. Lukten har satt sig i det gamla golvet och kommer aldrig att försvinna.
6.  Kan man själv lägga in ert golv ?
Ja. Vi skickar med fullständig läggningsanvisning och instruerar även på plats.
7.  Kan man återanvända utgående luft i en t.ex. värmeväxlare ?
Nej. Den utgående luften kan innehålla mögesporer m.m. och skall inte integreras i något annat system.
8.  Vad gör jag om ytterväggssyllarna också är mögelskadade ?
Det beror på fukthalt, röskador osv. om de måste bytas eller inte.
9.  Måste man ta bort flytspackel också om man ska byta golv ?
Nej, eftersom fläkten aldrig är avstängd ventileras ev. gaser från spacklet ut. En kaseinhalt har även vandrat ner i befintlig betongplatta och finns kvar även om du tar bort flytspacklet.
10. Hur mycket m3 luft byter ert system i timmen ?
Vårt system byter vid helfart 1 m3/m2 och timma, vid halvfart reduceras mängden till ca. 0,6 m3/m2 och timma.