FÖRETAGSINFORMATION
 

Bygg bort fukt, mögel och radonproblem.
Svenska golv har gett många människor huvudvärk de senaste åren. Medan folk tvingas flytta från sina hus, debatterar entreprenörer, politiker och expertis vilka byggnormer som ska gälla.
 

Sedan 1984.............
har Nyboverken tagit saken i egna händer och skapat friska golv. Företagsiden är ett inlämnat patent för fuktskadade golv samt radonsanering. Det går i korthet ut på att en luftspalt bildas mellan innergolv och betongplatta. Vi tillverkar våra produkter i Polen, Norge samt Sverige. Redan 1989 blev vi testade och godkända av Norges Byggforskningsinstitut. Svensk Byggnadsgodkännande från SITAC blev det 1994.


Vi finns sedan 1992 på Aspelunds industriområde i Skövde.
Vår marknad ligger över hela Sverige, från Kiruna i norr till Helsingborg i söder.