Mellanväggsprofil

Denna mellanväggsprofil möjliggör ventilering av stora enhetliga golvytor även om dessa behöver avdelas med mellanväggar. Nyboprofilen är lätt att installera och håller enkelt träreglar på plats så att de inte kommer i kontakt med angripna golv.
 
 
1. Nyboprofilen för mellanvägg består av fyra delar:
profiler, stödfötter, distansskivor och expanderskruvar.
Träreglar och profiler kapas i rätt längder. Placera reglarna i profilerna.
2. Märk ut med c/c 60 cm på profilernas undersida var mellanväggarnas stående träreglar skall placeras. Skjut på stöden och skruva fast dem på märkta avstånd.

3. Placera ut de färdiga profilerna samt vid behov väg av med distansskivor. Borra hål i golvet samt slå fast expanderskruvarna. Bygg vidare med de stående reglarna samt väggskivor som enkelt placeras på profilens utvikta ovankant.