PRODUKTINFORMATION

Användningsområde
 • Vid fukt och mögelskadade golv, "sanering"
 • Vid nyproduktion och radonskydd
 • Ger enkel varmgrund och stabilt golvklimat
 • Förbättrad - stabil boendemiljö, året runt
 • Ytterväggsgolvvinklar varma, ytterväggsgolvhörn varma = energin och luftrotationen angrips på rätt plats i rummet
 • Konstruktioner optimeras med avseende på :
 • Golv komfort, varmt golv, ..
 • Radonskydd
 • Ventilation och fuktkontroll
 • Grundläggning
 • Värme och klimatstabilitet
 • Teknik för värmetillförsel vid yttervägg
 • Valfrihet beträffande golvytskikt
 • Dragfria golv
 • Tätt vid yttervägg, kallras infångas
 • Undertrycksventilation "skräddarsys" till varje objekt
För bygghöjder från 70 mm 


[Här finns mer information]


För bygghöjder från 28 mm 


[Här finns mer information] Patentnr.9501021-1

Här hittar ni mer information om Nyboverkens arbetsområden:

Mellanväggsprofil - möjliggör ventilering av stora enhetliga golvytor avdelade med mellanväggar
Radonprotokoll -mätningar i villa
Dammfilter - förhindrar damm att komma ned via den distanserade golvsockeln
Sportgolv - golv med fjädrande effekt