VENTILATION
 

Sätt för ventilering


Patent nr. 8701752-1
Systemet består av takfläkt / kanalfläkt, apparatskåp, hygrostat och samlingslåda samt flödesvakt.
All montering och injustering sker av Nyboverken AB.