Radonprotokoll

Första mätningen, 1990-13-15 -- 1991-03-04, gjordes med spårfilm och uppmätte ett medelvärde av radondotterhalt på 110 Bq/m3.

Till andra mätningen, 1991-05-16, med instrument WLM30/RTA30 har tilluften ökats samt alla rörgenomföringar tätats. Medelvärdet av radondotterhalten: 50 Bq/m3.

När tredje mätningen utfördes 1994-02-28 med instrument WLM30/RTA30 har ett nytt undergolv lagts, NYBOGOLVET, samt brunnar har bytts i tvättstugan.
Medelvärde uppmättes till 3 Bq/m3, tvättstugan uppmättes till 10 Bq/m3.

Mätningarna utförda av Motala kommun, Miljö och Hälsoskyddskontoret.

Kopia på mätningsprotokollen finns hos Nyboverken AB.