PRODUKTINFORMATION   Mellanväggsprofil | Radonprotokoll | Dammfilter | Sportgolv | Skruvsystemet

För bygghöjder från 28 mm 


Golvprofil
Längd: 4000 mm
B-230 mm   H-14 mm
Formsprutad PVC
Luftkanal
Längd: 4000 mm
B-210 mm   H-14mm
Formsprutad PVC
Vinkelstycke
B-200 mm
H-14 mm
Formsprutad ABSPatentnr.8901164-7
    Så här gör man:
  • Rengör den avjämnade betongytan från limrester m m samt Fungicidbehandla om så erfordras
  • Montera ventilationskanaler
  • Lägg ut fiberduk och lägg därefter lågprofilen ovanpå
  • Tejpa ihop profilerna och montera spånskivorna samt ytskikt

Här finns monteringsanvisningen i bilder